Contact

Untuk Menghubungi saya anda boleh menggunakan medium-medium berikut:

1. Email
fahmiemohamed90@yahoo.com

2. Facebook Blog Page
Fahmie Firas Facebook Blog Page

3. Instagram
 Fahmie Firas

4. Wechat:
ID: fahmiefiras